Projelerimiz

GENÇZEM KAREKTER GELİŞİM DESTEK PROJESİ

2023

Milli Eğitim Bakanlığı , eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında işleyişe geçen projemizde Kartal bölgesindeki okullarda bulunan ortaokul öğrencilerine destek vermek amaçlanmıştır.

Proje kapsamında ahlaki olgunluk seviyesine katkı sağlamak amacıyla ,ölçme ve değerlendirme sistemine bağlı olmadan gönüllü katılımlarla gerçekleşen atölyeler yapılmaktadır.

ÇOCUK VE ERGENLERDE SAĞLIKLI CİNSİYET KİMLİĞİ

[ÇEKİM] PROJESİ-2023

Milli Eğitim Bakanlığı , eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında işleyişe geçen projemizde Kartal bölgesindeki okullarda bulunan ortaokul ve lise öğretmenlerine , anaokulu velilerine , cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşanmaması için yapılması gerekenler noktasında sunumlar ve eğitimler verilmektedir. Bu vesileyle öğretmen ve velileri cinsiyet kimliği konusunda daha duyarlı ve daha bilinçli hale getirmek, toplumsal bilince olumlu katkı sağlamak amaçlanmıştır.

DİN EĞİTİMİNDE YENİ NESİL ANNELER PROJESİ

2021-2022

Güçlü anne, güçlü aile; güçlü aile, güçlü toplum demektir. Türk kültüründe ve İslam dininde eğitim yönünden kadının yeri çok büyüktür. Anneler, ailedeki eğitimci rolü ile de sağlıklı bireyler yetiştirilmesinde merkez konumundadır. Bu zorlu ve önemli yolda annelerimize destek vermeyi amaçlayan derneğimizin ; yeni dönem seminer dizisi Din eğitiminde Yeni Nesil Anneler de farklı konu ve konuklardan oluşan özel bir müfredat oluşturulmuştur. 12 hafta süren seminer dizimizin konuları aşağıdaki gibidir.

 • Çocuklarda Görsel Algı ve Dikkat

 • 9-14 Yaş Çocuklarımıza Din Eğitimi Verirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • Din Eğitiminde Çocuklarla Aile İçi Etkinlikler

 • 6-12 yaş İbadet Eğitimi

 • Yeterince İyi Bir Anne miyim ?

 • Çocuklara Kuranı Kerimi Nasıl Öğretelim ?

 • Çocuklara Nasıl Daha Sabırlı Yaklaşırız ?

 • Çocuklara Allah'ı Sevdirmek

 • Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

 • Peygamberimizi Çocuklara Nasıl Anlatalım ?

 • Masal Anlatıcılığı ve Masallarla Dinimiz Atölyesi

 • Din Eğitiminde Bilinen Doğru ve Yanlışlar

KÖY OKULLARI GENÇLİK PROJESİ

2020-2021

SüreyyaDer’den Köy Okullarına Gönül Köprüleri Projemizde ; Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizden seçilen 10 köy okuluna kırtasiye , kıyafet , bot ve mont yardımız gönderilmiştir. 20 genç kızımızın aktif olduğu projede, okullarda bulunan çocuklar ve gençler arasında gönül bağı kurulmuş , yardımlaşmaları dostluklarla taçlanıp sürdürülmüştür.

EĞİTİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI (EGP)

(2015-2019)

Din eğitimi çalışmalarında ehliyetli ve liyakatli eğitimciler, eğitim-öğretim süreçlerimizde eksikliğini en çok hissettiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanan Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), Ev Okulu ve benzeri faaliyetlerde görev alan ya da almak isteyen öğreticilerin eğitim ve öğretimle ilgili becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir program olarak gerçekleştirilmiştir. Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı programın konuları aşağıda sıralanmıştır.

 • Alan Okumaları

 • Gelişim Psikolojisi

 • Öğretim İlkeleri

 • Öğretim Yöntemleri

 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal

 • Rehberlik

 • Sınıf Yönetimi

 • Çocuk ve Medya

 • Dini Bilgiler Öğretim Yöntemleri

 • Drama

 • Eğitici Oyunlar

 • İletişim Becerileri

 • Karakter Eğitimi

 • Kur’an-ı Kerim Öğretim Yöntemleri

 • Sosyal Etkinlik

AİLE OKULU PROJESİ

2015-2019


HER EV BİR OKUL

(2017)

“Her Anne Bir Okul” projesi ile aile ve annelik eğitimi çalışmalarıyla tanınan Eğitimci-Yazar Necla Koytak ‘ın başkanlığında yürütülen projenin amacı ; huzurlu, sıcak ve etkili aileler için kadınlara eğitim desteği verilmesi, eğitimli kadın aracılığı ile sevgi dolu, erdemli, mutlu ve başarılı nesillerin yetişmesine yardımcı olmaktır. Projede verilen ; kadınların, çok yönlü ve kapsamlı bir eğitimle desteklenmesi, toplumda huzur, barış ve refahın artmasını ve şiddetin azalmasını için gerekli eğitimler aşağıda sıralanmıştır.

 • Kadının Aile ve Toplumdaki Rolü

 • Çocuk Psikolojisi

 • Gençlik Psikolojisi

 • İletişim Sanatı

 • Ruh Sağlığı ve Depresyondan Korunma Yolları

 • Şahsiyet Gelişimi

 • Mizaçların Ebeveynlik Tarzları

 • Duygu Eğitimi ve Öfke Kontrolü

 • Çocukta Dini Duygu Gelişimi ve Karakter Terbiyesi

 • Ailede Mahremiyet Eğitimi

 • Aile İçi Şiddet ve Çözüm Önerileri

 • Moda Medya ve Kadın

SUMEP PROJESİ

2017-2018

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ; Suriyeli Mülteciler Entegrasyon Projesinde , Suriyeli ve Türk genç kızlar bir araya getirilerek ortaklaşa faaliyetlerde yer almışlardır.

BİR SENSİN BEKLENEN PROJESİ

2015-2016

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen projemizde , gençlere yönelik sosyal faaliyetler , yakın tarihi tanıma seminerleri , beceri kurs etkinlikleri yapılmıştır. Projede ayrıca farklı şehirlere kültür gezileri düzenlenmiştir.