Misyonumuz

  • Aile kurumunun korunması ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için; dini değerler merkezli faaliyetler düzenlemek.

  • Eğitimli ve kültürlü bir toplumun oluşmasını sağlamak için toplumsal değerlerimizin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak

  • Ailede kadının farkındalığını artırmaya yönelik ; İslami ve Kültürel Faaliyetler , kişisel gelişim seminerleri , düzenlemek.

  • Doğal çevrenin bize emanet olduğu bilinciyle , çevreyi olumsuz etkileyen unsurlarla mücadele etmek ve toplumda çevre koruma bilinci oluşmasını sağlamak.

  • Sağlıklı nesillerin oluşmasını sağlamak için insan sağlığını tehdit eden unsurlar hakkında toplumu bilgilendirmek ve koruyucu sağlık önlemlerini almak.

  • Öz kültürümüzü yeni nesillere tanıtmak , geliştirmek , kültürel alt yapının oluşmasını sağlamak.

  • Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak ve geliştirmek.

  • Toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin sorunlarının tespit edilmesi ve çözümlenmesi ile Türk aile yapısının korunmasını sağlamak.

  • Sosyo-kültürel ve ahlaki yozlaşmanın önüne geçmek için milli ve dini değerler ile gelenek ve göreneklerimizin yeni nesillere aktarılmasını sağlamak.

  • Toplumun tüm bireylerinin iyi eğitilmeleri ve toplumsal gelişme dinamizminin önünü açmak için çeşitli araştırmalar yapmak , eğitim sorunlarını tespit etmek , yeni programlar ve eğitim metodları geliştirmek.