Sağlıklı Nesiller

GENÇZEM KAREKTER GELİŞİM DESTEK PROJESİ

2023


Milli Eğitim Bakanlığı , eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında işleyişe geçen projemizde Kartal bölgesindeki okullarda bulunan ortaokul öğrencilerine destek vermek amaçlanmıştır.

Proje kapsamında ahlaki olgunluk seviyesine katkı sağlamak amacıyla ,ölçme ve değerlendirme sistemine bağlı olmadan gönüllü katılımlarla gerçekleşen atölyeler yapılmaktadır.

 

 

ÇOCUK VE ERGENLERDE SAĞLIKLI CİNSİYET KİMLİĞİ

[ÇEKİM] PROJESİ

2023


Milli Eğitim Bakanlığı , eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında işleyişe geçen projemizde Kartal bölgesindeki okullarda bulunan ortaokul ve lise öğretmenlerine , anaokulu velilerine , cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşanmaması için yapılması gerekenler noktasında sunumlar ve eğitimler verilmektedir. Bu vesileyle öğretmen ve velileri cinsiyet kimliği konusunda  daha duyarlı ve daha bilinçli hale getirmek, toplumsal bilince olumlu katkı sağlamak amaçlanmıştır.

 

 

  

KÖY OKULLARI GENÇLİK PROJESİ

2020-2021

SüreyyaDer’den Köy Okullarına Gönül Köprüleri Projemizde ; Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizden seçilen 10 köy okuluna kırtasiye , kıyafet , bot ve mont yardımız gönderilmiştir. 20 genç kızımızın aktif olduğu projede, okullarda bulunan çocuklar ve gençler arasında gönül bağı kurulmuş , yardımlaşmaları dostluklarla taçlanıp sürdürülmüştür.


 

 

EĞİTİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI (EGP)

(2015-2019)


Din eğitimi çalışmalarında ehliyetli ve liyakatli eğitimciler, eğitim-öğretim süreçlerimizde eksikliğini en çok hissettiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanan Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), Ev Okulu ve benzeri faaliyetlerde görev alan ya da almak isteyen öğreticilerin eğitim ve öğretimle ilgili becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir program olarak gerçekleştirilmiştir. Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı programın konuları aşağıda sıralanmıştır. 

SUMEP PROJESİ

2017-2018

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ; Suriyeli Mülteciler Entegrasyon Projesinde , Suriyeli ve Türk genç kızlar bir araya getirilerek ortaklaşa faaliyetlerde yer almışlardır.


 

BİR SENSİN BEKLENEN PROJESİ

2015-2016

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen projemizde , gençlere yönelik sosyal faaliyetler , yakın tarihi tanıma seminerleri , beceri kurs etkinlikleri yapılmıştır. Projede ayrıca farklı şehirlere kültür gezileri düzenlenmiştir.